"Ett fat vin utför fler mirakel än en kyrka full av helgon"